First Generation


1. Gerrijt TONNISSEN was born before 1645 in Ruurlo. He died before 1697 at the age of 52. He was a landbouwer op de Groote Haar. Gerrijt Tonnissen op de Groote Haar werd op 13 juli 1667 lidmaat van de kerk in Ruurlo. De veldnaam de Haar aan de huidige Haarweg ligt in de streek De Haar in het zuidelijke deel van Ruurlo. Boerderij de Haar was in 1832 grotendeels eigendom van Willem Hendrik Alexander Carel baron van Heeckeren van Kell op Huize Ruurlo. Deze adelijke familie had in 1832 ruim 1.100 hectare grond in Ruurlo, vooral bos en heidegrond. Het kasteel kwam rond 1420 in bezit van de familie Van Heeckeren van Kell. De familie had ooit 100 pachtboerderijen in bezit, waarvan er nu nog 19 boerderijen over zijn. De andere boerderijen zijn in de loop van de jaren verkocht. In een landhuis nabij het kasteel woont nu de huidige baron Jacob Dirk Carel van Heeckeren van Kell. Zijn overgrootvader Willem baron van Heeckeren van Kell (1815-1914) was onder andere kamerheer van koning Willem I, II en III en tevens koningin-regentes Emma. In 1978 heeft de baron van Heeckeren voor 750.000 gulden Huize Ruurlo verkocht aan de gemeente Ruurlo. Na een grote renovatie is daarin sinds 1984 het gemeentehuis van Ruurlo gevestigd.

De Haar bestond in 1832 uit de grote Haar met circa 6 hectare grond en de kleine Haar met circa 2 hectare grond (bron: Kadastrale Atlas van Ruurlo 1832, p. 94). Op de grote Haar woont nu waarschijnlijk de familie Wensink aan de Haarweg 3. Het is een voormalige boerderij waar nu gebouwen omheen staan waarin het landbouwmechanisatie- en constructiebedrijf van de familie Wensink is gevestigd. In het huis ernaast woont nu de familie Ligterink aan de Haarweg 1.
(Op dinsdag 29 juli 2003 ben ik met de auto naar Ruurlo gereden om daarvan 16.30 tot 17.30 uur deel te nemen aan de rondleiding in Kasteel Huize Ruurlo. Op donderdag 31 juli 2003 heb ik een fietstocht gemaakt naar de plaats waar in 1715 Rutger Teunissen, alias Tushuijsen of Groters is geboren. Om 15.50 uur heb ik oorspronkelijke herkomst plaats van Rutger Gerrijtsen, alias Tushuijsen, alias Groters uiteindelijk gevonden. Het ligt circa 30 kilometer vanaf mijn geboortehuis in De Heurne.)

Trijntjen HIBBINCKS was born before 1650. She died before 1680 at the age of 30.

Gerrijt TONNISSEN and Trijntjen HIBBINCKS had the following children:

+2

i.

Teunis GERRIJTSEN-C.

3

ii.

Jan GERRIJTSEN was born in 1675 in Ruurlo. He was christened on 3 October 1675 in Ruurlo.1 He has reference number C.

Gerrijt TONNISSEN and Jordentjen MENNINCK had marriage banns published on 1 June 1679 in Ruurlo.2 Jordentjen MENNINCK, daughter of Jan MENNINCK, was born before 1660 in Hengelo.

Gerrijt TONNISSEN and Jordentjen MENNINCK had the following children:

4

i.

Trijntjen GERRIJTSEN was christened on 18 April 1680 in Ruurlo.1 She was born in 1680 in Ruurlo.